HD Bilderauswahl der Rundreise durch den Süden Irlands Ende August 2009. Route: Dublin -> Waterford -> Cork -> Ring of Kerry -> Dingle Peninsula -> Ennis -> Cliffs of Moher -> Dublin